Clock Icon 08.30 - 18.00

HEKİMPOR

Yapıların ısıtılmasında ve soğutulmasında, enerji ve yakıt giderlerinden tasarruf sağlamak amacıyla ısı yalıtımı yapılması gerekmektedir. Yapılara uygulanacak ısı yalıtımı, yatırım maliyeti yüksek gibi görünse de, ısıtma ve soğutma giderlerinde tasarruf sağlayacağından, 2-3 yıllık ısıtma dönemi içerisinde yatırım maliyetini amorti edecek ve yapı ömrü boyunca ısı yalıtımını sağlayacaktır. Kısaca ısı yalıtımının amacı, yazın sıcak, kışın soğuk havanın içeriye girmesini engellemektir. Isı yalıtımı uygulanmış yapı yüzeylerinde terleme (nem) sonucu küflenme ve siyah lekeler oluşmaz, sıva ya da boya kabarması olmaz.

Enerji tasarrufu ve çevre kirliliği konusunda son derece duyarlı olunması gerektiğine inanan HEKİM YAPI, ısı yalıtımı sektörüne HEKİMPOR – HEKİMEPS markalarını kazandırmıştır. Hendek 2.Organize Sanayi bölgesinde 20.000 m2 alandaki yeni fabrikasında EPS (Ekspandable Polistren) ısı yalıtım levhaları üretmektedir.

Hekim YAPI HEKİMPOR ve HEKİMEPS markalarıyla ürünlerini sunmaktadır. Polistren taneciklerinin şişirilmesi ve enjeksiyon kalıp sistemi ile kaynaşması yöntemiyle 10-40 kg / m3 yoğunluklarında ve 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 cm. gibi her kalınlıkta üretilebilen Hekimpor, ısı yalıtım uygulamalarında kolaylık sağlamaktadır.

Asmolen

Asmolen

Ülkemizde son yıllarda asmolen döşeme uygulamalarında artış gözlemlenmektedir. Asmolen döşemelerde geleneksel kiriş uygulamaları olmadığı için tavanda düz bir yüzey elde edilebilmektedir. Bu durum iş merkezi ve otel gibi özel tesisat uygulamaları olan binalarda özellikle tercih sebebi olmaktadır. Ancak en önemlisi asmolen uygulamalarının binanın ağırlığını azaltmasıdır. Buna bağlı olarak deprem esnasında binaya gelen deprem yükü de azalma gösterir. Asmolen uygulanan projelerde taşıyıcı kesitlerde ekonomiklik sağlanırken aynı zamanda deprem ülkesi olan ülkemizde daha güvenli binalar inşa edilmiş olur.

Çatı İzolasyon Ürünleri

Çatı İzolasyon Ürünleri

Hekimpor bloklardan yapılmış kullanıma hazır plaka halinde imal edilmiş ısı yalıtım malzemeleridir. Ülkemizde özellikle çatılarda çok fazla olan ısı kayıplarını engeller, yakıttan tasarruf edilmesini sağlar, konforlu mekanlar oluşturur. Bunun yanında oluklu ve trapez levhalarda zamanla oluşabilecek şekil bozukluklarını engeller. Kereste sarfiyatını azaltır, bu sayede toplam çatı yapım maliyetinizi daha uygun bir fiyata indirir.

Dekoratif Ürünler

Dekoratif Ürünler

Dekoratif ürünlerde Hekimpor’ u tercih etmeniz için sayısız neden vardır. Bunlardan bazıları:

Estetik olması,

Basınca dayanıklı olması,

Kırılgan olmaması,

Uzun ömürlü olması,

Zamanla değişime uğramaması,

Dış etkenlerden kolayca etkilenmemesi

Hafif olması,

Kolay taşınması,

Kolay uygulanması,

Çevre ve kullanıcı dostu bir ürün olması,

İçinde ozon tabakasına zarar verecek madde ve türevlerinin olmaması,

şeklinde sıralanabilir.

Enjeksiyon Ürünleri

Enjeksiyon ürünlerinde Hekimpor’u seçmek için bir çok sebep bulunmaktadır.

Bu sepelerden bazıları şunlardır;

Estetiktir.

Basınca karşı dayanıklıdır.

Kırılgan değildir.

Uzun ömürlüdür.

Zamanla değişime uğramaz.

Dış etkenlerden kolayca etkilenmez.

Hafiftir.

Kolay taşınmaktadır.

Kolay uygulanır.

Çevre ve kullanıcı dostudur.

İçinde ozon tabakasına zarar verecek madde ve türevleri yoktur.

EPS Bloklar Ürünleri

Dekoratif Ürünler

Bünyesindeki karbonun yansıtma özelliği sayesinde normal levhalara oranla % 20 daha iyi yalıtım yapar.

λ değeri 0,032 şeklindedir.

Minimum standart üretim yoğunluğu 16 kg/m3 ‘tür.

Dinlendirilmiş levhalar olduğundan boyut stabilitesi sabittir.

CFC (Kloroflorokarbon) gazı ve türevlerini içermez.

Su buharı geçirgenliği yüksektir. (μ 20-40)

Isıl direnci yüksektir.

Yüksek basınç mukavemetine sahiptir > 70 kPa

Bina ömrü boyunca yalıtım özelliğini kaybetmez.

E sınıfı alev yürütmezdir.

EPS Yalıtım Levhaları

EPS Yalıtım Levhaları

Hekimpor Beyaz levhalar, düz, kanallı ve binili olarak üretilir. Bu sayede levhaların ısı köprülerini minimize etmesi sağlanır. Levhaların üzerinde bulunan kanallar sayesinde de yapıştırıcı ve sıvanın aderans niteliği arttırılarak yüksek performansta en üst seviyeye ulaşılır.

Levhaların standart üretim yoğunluğu 10 – 40 kg/m3’dür.

Düşük ısı iletkenlik katsayısı ile yüksek ısı yalıtımı sağlar. (0,035 -0,040 )

Yüksek buhar geçirgenliği ile nefes alır. (µ:20-40)

Ömrü sonsuzdur. Bina ömrü boyunca yalıtım görevine devam eder.

Taşıma kapasitesi yüksektir. ( > 100 kPa )

E sınıfı alev yürütmezdir.

Dinlendirilmiş levhalardan üretildiklerinden boyutsal kararlılıkları tamdır, deforme olmazlar.

Kalınlığı zamanla incelmez, sabit kalır.

Çevre dostu bir malzemedir. Bünyesinde CFC ve türevi gazları içermez.

Geri dönüşümlüdür. Üretim sonrası çevreyi kirletici atık oluşturmaz.

Levhalar EN 13163’e uygundur.